Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] KontaktLista podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Data zamieszczenia 04.03.2014 r.
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Data zamieszczenia 04.03.2014 r.
Wykaz ofert niespełniających wymogi formalne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Data zamieszczenia 04.03.2014 r.
Zarządzenie Nr 21.2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28.01.2013 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2013 Data publikacji 05.03.2013 r.
Zarządzenie Nr 20.2013
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28.01.2013 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 Data zamieszczenia 05.03.2013 r.
Informacja - ocena formalna edukacja 2013
Data zamieszczenia 21.02.2013 r.
Informacja - ocena formalna sport 2013
Data zamieszczenia 21.02.2013 r.
Zarządzenie Nr 17.2012
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3.01.2012 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2012 Data zamieszczenia 06.02.2012 r.
Zarządzenie Nr 16.2012
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3.01.2012 r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 Data zamieszczenia 06.02.2012 r.
Informacja - ocena formalna sport 2012
Data zamieszczenia 30.01.2012
Informacja - ocena formalna edukacja 2012
Data zamieszczenia 30.01.2012
Zarządzenie Nr 46/2011
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4.01.2011r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2011
Zarządzenie Nr 45/2011
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3.01.2011r. na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
Strony: 12